KALENDARZ ZAWODÓW SPORTOWYCH DLA CZŁONKÓW KLUBU "IKS" OD CZERWCA DO GRUDNIA 2012DataNazwa zawodów
WpisoweNagrody regulaminowe----