Informacje podstawowe:

Grę rozpoczyna zawodnik siedzący po lewj stronie rozdającego.

 • a) Gra w kierki przeznaczona jest dla 3 - 4 graczy.
 • b) W grze bierze udział :
  52 karty przy 4 grających,
  51 kart przy 3 grających bez 2 trefl. ()
 • c) Pełna rozgrywka skaład się z 10 rozdań:
  6 gdy zawodnicy zdobywają pkt. ujemne (rozgrywka),
  4 gdy zawodnicy zdobywają pkt. dodatnie ( odgrywka).
 • d) Grę rozpoczyna losowanie ustalające osobę pierwszą rozdającą.

  Każdy zawodnik z rorzuconych losowo kart ( odwróconych) wyciąga jedną. Rozpoczyna rozdanie zawodnik który wyciągnął najwyższą . Kolejne rozdanie wykonuje zawodnik siedzący po lewj stronie zawodnika ostatniego rozdającego.

  Rozgrywka

 • 1. Grę rozpoczyna zawodnik siedzący po lewj stronie rozdającego.
 • 2. Następnie do gry włączają się kolejno pozostali gracze zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
 • 3. W grze obowiązuje dokładanie kart do kolorów. Gdy gracz nie ma kart w wymaganym kolorze może dołożyc kartę w dowolnym kolorze.
 • 4. Gracz który wyłoży najstarszą kartę w kolorze karty wyjściowej, bierze lewę i wychodzi kolejną dowolną kartą do dalszej rozgrywki.
 • 5. Starszeństwo kart 2,3,....10, walet, dama, król, as.
  6. W grze nie ma obowiązku przebijania kart straszych.
 • 7. W 6 kolejnych rozdaniach chodzi o unikanie branai określonych (lew oraz figur (walet , dama , król, as.)
  rozdanie 1 - bez lew -8 pkt ujemnych ( nie można wychodzić w kiery jeśli nie ma innej karty.)
  rozdanie 2 - bez kierów (- 8 pkt.ujemnych za każdego wziętego kiera)
  rozdanie 3 - bez króli i waletów (-13 pkt.ujemnych za każdego wziętego króla i waleta )
  rozdanie 4 - bez asów i dam (-26 pkt.ujemnych za każdego wziętego asa i damę)
  rozdanie 5 - bez lewy 7 i ostatniej (52 pkt. za każdą z nich)
  rozdanie 6 - bez króla i kier -124 pkt. za każdą z nich)

  Po rozdaniu sumuje się pkt. ujemne.

  Odgrywka :

  W tej części gry zdobywa się pkt. dodatnie


  Odgrywka składa się z 4 rozdań , w których kolejni zawodnicy wybierają rodzaj gry:


 • rozgrywki atutowej,
 • rozgrywki bez atutu,

  W każdym rozdaniu kolejni zawodnicy po otrzymaniu 13 kart wybierają rodzaj rozgrywki:

 • atutowej -( wybierają kolor atutu)

  W grach atutowych istnieje obowiązek dokładania kart w wyłożonym kolorze, ale w przypadku ich braku nie ma obowiązku przebijania kartami atutowymi.

 • bez atutu - który obowiązuje tylko w tej jednej rozgrywce.

  Obowiązuje dokładanie kart do koloru.Nie ma obowiązku przebijania atutem w przypadku braku kart w kolorze wyjścia. Za każdą lewę wziętą , zawodnik otrzymuje 12 pkt. dodatnich.

  Zakończenie gry

  Następuje zsumowanie pkt. dodatnich i ujemnych.Po rozegraniu wszystkich rund wygrywa ten gracz, który zdobył największą liczbę punktów.kolejne miejsca zawodnicy posiadający większą liczbę pkt.