Przebieg gry

66 to gra przewidziana dla 2 lub 3 osób. Do gry używana jest talia, składająca się z 24 kart od asa do dziewiątki.

Wartość i starszeństwo kart :

As - 11 pkt.
Dziesiątka - 10 pkt.
Król - 4 pkt.
Dama - 3 pkt.
Walet - 2 pkt.
Dziewiątka - 0 pkt.

W grze istnieje zmienny kolor atutowy.

Oprócz punktów zdobywanych z zabierania lew i sumy punktów kart znajdujących się w nich, istnieją również meldunki (meldunek to para składająca się z króla i damy w tym samym kolorze).

Meldunek deklarowany jest automatycznie poprzez wyjście damą lub królem w danym kolorze. Otrzymuje się wtedy tyle punktów, ile jest wart dany meldunek, tzn. za meldunek w kolorze atutowym 40 pkt., a za pozostałe meldunki po 20 pkt.

Rozgrywka

Każdy z graczy otrzymuje po 6 kart. 13-ta karta zostaje odkryta i wyznacza kolor atutowy w danym rozdaniu. Jest ona widoczna w połowie spod stosu pozostałych zakrytych kart.

Grę rozpoczyna przeciwnik rozdającego, wykładając kartę do pierwszej lewy. Ten z graczy, który wziął lewą, uzupełnia jako pierwszy z zakrytego stosu ilość kart "w ręku" do 6 i jako pierwszy wykłada kartę do następnej.

Gracz, który posiada "na ręku" dziewiątkę w kolorze atutowym, po wzięciu lewy i przed wyjściem do następnej, ma prawo do wymienienia jej na odkrytą pod stosem kartę.

Dopóki leżą karty na stosie zakrytym lub nie została zamknięta gra, gracze nie mają obowiązku dorzucania kart do koloru i mogą przebijać atutem, nawet mając kartę w kolorze wyjścia. Nie ma także obowiązku przebijania atutem przy braku koloru karty wyjścia. Gracz może dołożyć dowolną kartę.

Gracz, który posiada meldunek (dama i król w tym samym kolorze) deklarując go zyskuje ilość punktów przypisaną danemu meldunkowi.

Gracz, na którego przypada kolejność wyjścia po wzięciu lewy, może w każdym momencie rozgrywki zamknąć stos, tzn. powiedzieć "śpi" Gra toczy się do rozegrania ostatniej lewy już bez dobierania kart.

Gdy skończą się karty na stosie zakrytym lub też stos zostaje zamknięty, istnieje obowiązek dorzucania kart do koloru wyjścia i obowiązek przebijania atutem, gdy się nie ma karty w danym kolorze.

Punktacja

Gracz, który jako pierwszy za karty wzięte w lewach i zgłoszone meldunki zdobył łącznie 66 punktów, wygrywa rozgrywkę. Każdy gracz musi sam zliczać swoje punkty.

Gracz może zakończyć rozdanie, mimo posiadania kart na ręku, jeśli wg swoich wyliczeń osiągnął wymagane 66 pkt.,

Jeżeli przeciwnik wygrywającego nie zdobył ani jednego punktu, wygrywający otrzymuje za zwycięstwo w danym rozdaniu 3 pkt. Jeśli uzyskał mniej niż 33 pkt. - wygrywający otrzymuje 2 pkt.. Jeśli jednak przeciwnik w swoich lewach i meldunkach uzyskał ponad 33 pkt. (tzw. "woda"), wygrywającemu za wygraną rozgrywkę liczy się jeden punkt.

Jeśli jednak gracz zamykający rozgrywkę (stos lub grę) nie osiągnął wymaganych 66 pkt., otrzymuje ona zawsze 3 ujemne punkty.

Jeżeli obydwoje gracze zdobyli powyżej 66 punktów wygrywa ten gracz, który ma więcej punktów.

Gra toczy się do chwili zdobycia przez jednego z graczy dziesięciu punktów.

Gra w trzy osoby

W przypadku gry w 3 osoby, każdy z grających otrzymuje po osiem kart; a ostatnia karta, należąca do rozdającego, wyznacza kolor atutowy.

Gra toczy się bez stosu zakrytego, a więc z obowiązkiem dorzucania do koloru i przebijania kartą starszą, a każdy z graczy gra na własny rachunek.

Gdy żaden z graczy nie zdobędzie 66 punktów, następuje kolejna rozgrywka. Wszystkie inne zasady pozostają bez zmian.