Zasady gry w 3-5-8


Rozgrywka

Po wylosowaniu rozdającego, wszyscy gracze otrzymują po 16 kart. Cztery karty zostają zakryte jako musik dla rozgrywającego, którym jest gracz siedzący po lewej od rozdającego. Na podstawie pierwszych sześciu rozdanych kart, rozgrywający wybiera rodzaj rozgrywki (atut, bez atu, minimum lew). W tym momencie następuje również ewentualna wymiana kart. Rozgrywający odsłania karty z musika i odrzuca na stół cztery zakryte zbędne karty i rozpoczyna rozgrywkę, polegającą na zbieraniu określonej liczby lew.

Gracze mają obowiązek dorzucania kart w kolorze wyjścia, nie mają jednak obowiązku przebijania kartą starszą. Nie ma również obowiązku przebijania kartą atutową w momencie braku kart w kolorze wyjściowym. Chyba, ze w ustawieniach stolika zaznaczymy opcję przebijania atu.

Starszeństwo kart od asa do dwójki.

Rodzaje rozgrywek

We wszystkich rozgrywkach oprócz ML (bez lew) rozgrywający musi wziąć minimum 8 lew, rozdający 3, a trzeci gracz 5 (stąd też nazwa gry 3-5-8). Dla ułatwienia liczba ta jest zawsze podana przy nicku gracza. Podawana jest też na bieżąco ilość lew, która już została wzięta przez gracza.

Jedynie w rozgrywce bez lew, ilość lew do wzięcia przez graczy jest odwrotna, czyli rozgrywający może ich wziąć maksymalnie trzy.

Punktacja

Po każdym rozdaniu naliczane są punkty za daną rozgrywkę. Jeśli gracz wziął więcej lew niż miał obowiązek, otrzymuje za to punkty dodatnie.
Jeśli nie udało mu się osiągnąć wymaganego pułapu, otrzymuje punkty ujemne.
Zarówno punkty dodatnie jak i ujemne odpowiadają ilości lew, o które różni się ilość ugranych z ilością wymaganą do ugrania, czyli np. jeśli rozgrywający ugrał 9 lew, otrzymuje jeden punkt dodatni, jeśli tylko 7, jeden punkt ujemny.
Odwrotność stanowi jedynie rozgrywa bez lew (BL), gdzie każda lewa więcej daje punkt ujemny, a każda wzięta lewa mniej, punkt dodatni dla gracza.
Suma punktów wszystkich graczy w danej rozgrywce jest zawsze równa 0.

Wymiana kart

Dodatkową karą/nagrodą w grze jest wymiana kart. Gracz, który w poprzednim rozdaniu uzyskał punkty dodatnie, wymienia w nowej rozgrywce karty u gracza, który zdobył punkty ujemne. Jeśli punkty dodatnie zdobyło dwóch graczy, pierwszy wymienia karty ten gracz, który w danym rozdaniu ma do zdobycia większą ilość lew. Jeśli punkty ujemne w poprzednim rozdaniu zdobyło dwóch graczy, ten który zdobył punkty dodatnie, wymienia karty w obu pozostałych. Wymienia się zawsze tyle kart, ile się uzyskało punktów dodatnich. Gracz, który otrzymał kartę do wymiany zawsze musi oddać najwyższą w danym kolorze, a jeżeli nie posiada wyższej, zwrócić tę samą.
Nie można wymieniać kart w kolorze atutowym.
Nie wymienia się kart w przypadku rozgrywek w bez atu i bez lew.

Zakończenie gry

Po rozegraniu 18 partii wygrywa ten gracz, który w podsumowaniu zdobył największą ilość punktów.