Prawa do regulaminów są zastrzeżone, wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie jest zabronione.

REGULAMIN NR.1
DOTYCZY : KLUBOWEGO REGULAMINU RUNDY WIOSENNEJ
EUROPOOL AMATEUR CHAMPIONSHIP- EAC SUMMER 2020


ORGANIZATOREM TURNIEJU JEST : IKS TARNÓW ul. Wojska Polskiego 14 na ośrodku(TOSIR)


& 1

Rozegranych zostanie 15 turniejów punktowanych wg tabeli ujętej w & 11

& 2

Do punktacji końcowej zaliczane są punkty ze wszystkich 15 turniejów.

& 3

Udział w turnieju finałowym Masters w Gdańsku, zagwarantowany ma 5-ciu pierwszych zawodników z łącznej klasyfikacji oraz zawodnicy którzy wzięli udział w minimum 13 turniejach bez względu na zdobytą ilość punktów .

& 4

1. Klub IKS opłaca pełną kwotę ryczałtu klubowego zawodnikom którzy wzięli udział w 15 turniejach.( W poprzedniej edycji była to kwota 210 zł od każdego zawodnika.)
2.Pozostałym uczestnikom klub pokryje koszty w wysokości - kwota ryczałtowa * x/15 . (x- oznacza liczbę udziałów w turniejach eliminacyjnych).

& 5

Z & 4mogą korzystać zawodnicy którzy uczestniczyli w minimum 11 turniejach eliminacyjnych.

& 6

Zawodnicy którzy nie spełniają warunków & 4 i & 5 mogą na własną rękę lub z udziałem klubu ubiegać się o"Dziką kartę" ale w pełni pokrywają koszt udziału w turnieju finałowym..

& 7

Powyższe paragrafy są zgodne z regulaminem organizatora.

& 8

Wpisowe do każdego turnieju eliminacyjnego wynosi 25 zł. Przyjmowane są także zapisy na frekwencję.

& 9

Klub jest odpowiedzialny za przeprowadzenie turniejów eliminacyjnych.

& 10

Organizacja wyjazdu zawodników na turniej finałowy Masters ujęta będzie w odrębnym komunikacie po uzgodnieniu zainteresowanych stron.

& 11

Punktacja turniejów eliminacyjnych na zasadach takich jak w poprzedniej rundzie jesiennej.REGULAMIN NR.1:
DOTYCZĄCY ZAKOŃCZENIA DZIAŁALNOŚCI KLUBU MUKS IKS TARNÓW ,
REGULAMINU REPREZENTOWANIA BARW KLUB IKS 2019/2020( KATALOG 12PKT )
ORAZ REGULAMIN WYJAZDU NA MISTRZOSTWA POLSKI AMATORÓW 2019
1. Ze względu na brak wpływu środków finansowych na działalnośc statutową z:

- Dotacji Urzędu Miasta.
- Sponsorów.
Utrzymanie podmiotu MUKS IKS Tarnów nie jest racjonalne.

2.Utrzymanie w/w klubu MUKS generuje niepotrzebne koszty :

a)utrzymanie konta,
b)osoby dokonującej rozliczeń i sprawozdań.

3. Biorąc pod uwagę w/w powody na przełomie listopada i grudnia odbędzie się zebranie sprawozdawcze klubu przy udziale członków , zalożycieli na którym zostanie wniosek o zakończeniu działalności klubu MIKS IKS Tarnów.

4. Zawodnicy wyczynowi startujący w barwach MUKS IKS Tarnów będa mogli kontynuować grę w Klubie "IKS" Tarnów w oparciu o zarejstrowaną w Urzędzie Miasta Działalność Gospodrczą :
( Prowadzenie działalności sportowej rekreacyjnej i wyczynowej w zakresie bilard, snooker , dart, piłkarzyki stolikowe.)

5. Zawodnicy MUKS IKS Tarnów w okresie transferowym PZBiL , będą mogli umieścić się na liście transferowej i przejść do dowolnego klubu
w tym do "IKS"Tarnów.

6. Zawodnicy którzy przejdą do "IKS" Tarnów będą musieli przyjąć regulamin klubu obejmujący obowiązki zawodnika oraz stystem nagród za uzyskane wyniki.

7. Mimo że Klub w roku bieżącym nie zawierał umowy z zawodnikami o finansowaniu ich udziału w Mistrzostwach Polski Amatorów to biorąc pod uwagę "zwyczaj " z lat ubiegłych , klub proponuje następującą pomoc finansową zawodnikom którzy awansowali do finału MP Amatorów;

1.Pokrycie wpisowego 40 zł.---------------------------------------------------- 40 zł
2.Dietę dzienną po 30 zł (piątek - sobota).-------------------------------------60zł
3.Przejazd autobusem lub pociągiem Tarnów -Łódź 45 zł (piątek).-------45zł
4.Przejazd z Łodzi do Tarnowa autobusem lub pociągiem------------------60 zł
5.Ryczałt noclegowy piątek - sobota-------------------------------------------45 zł
6 Ryczałt na dojazdy sobota-----------------------------------------------------6 zł
Razem:-----------------------------------------------------------------------------251 zł


Dodatkowo dla zawodnika który awansował do finału :

1 Ryczałt noclegowy sobota - niedziela -------45 zł
2.Dieta dzienna ------------------------------30 zł
3.Ryczałt na dojazdy --------------------------6 zł


8.Ze względu na ryczałtowe rozliczanie noclegów, zawodnicy sami sobie rezerwują hotel wg własnych możliwości finanasowych oraz sami opłacają sobie ubezpieczenie.

Rozliczenie finansowe może nastąpić w stosunku do zawodników którzy opłacają miesięczny ryczał w klubie na grę w bilard , przestrzegają regulaminu klubowego,regulamin pkt.6 oraz którzy podpiszą dokumenty PZBiL uprawniające do reprezentowania Klubu "IKS" Tarnów na rok 2020.

9. Pozostałe sprawy dotyczące udziału w MP Amatorów są w gesti uczestników , w szczególności zabezpieczenia opieki prawnej , ubezpieczeń, posiadania dokumentów PZBiL , legitymacji. dowodów osobistych, i stosownych ubiorów.

10. Obowiązkiem zawodnika który chce korzystać z regulaminu ( z pkt. 7) jest aby na stronie PZBiL na MP.Amatorów występował i był umieszczony w barwach Klubu:" MUKS IKS" Tarnów oraz grał w stroju klubowym ( koszulka polo).

11.Szegółowy rozkład jazdy Tarnów - Łódź , autobusów i pociągów dostępny w Klubie.

12.Powstałe niejasności dotyczące komunikatu a zgłaszane przez członków będą wyjaśniane na klubowej stronie internetowej.


REGULAMIN NR.1 TURNIEJU : EUROPOOL AMATEUR CHAMPIONSHIP- EAC SUMMER 2019/2020


ORGANIZATOREM TURNIEJU JEST : IKS TARNÓW ul. Wojska Polskiego 14 na ośrodku(TOSIR)1.Klubowy regulamin jest uzupełnieniem zasadniczego regulaminu Europolu Amateur Championship jako głównego organizatora turnieju i dotyczy klubowych rozgrywek eliminacyjnych do finału .
2.Klubowe eliminacje obejmują 16 turniejów. Do klasyfikacji końcowej decydującej o kolejności miejsc zaliczanych będzie 13 najwyżej punktowanych turniejów.
3. Do turnieju finałowego w klubie Dekada Sosnowiec zakwalifikowanych zostanie minimum 3 pierwszych zawodników końcowej klasyfikacji plus jedna dzika karta dla uczestnika cyklu turniejów z poza członków klubu.
4.Klub IKS może zwiększyć liczbę klubowych uczestników finału gdy do końca listopada liczba startujących będzie zadawalająca.
5. Do uczestnictwa w turnieju przyjmowane będą wpłaty na zapis 25zł
6. Pierwsze 8 turniejów rozegranych zostanie w odmianę "8"następnie w porozumieniu z uczestnikami w odminę "9" lub przemiennie.
7. Wpisowe do każdego turnieju wynosi 25 zł.
8.Nagrody:
a) Klub pokryje koszty uczestnictwa po 160 zł za każdego finalistę klubowego.
b) Pokryje koszty przejazdu na 1-2 samochody na trasie Tarnów -Sosnowiec (w zależnośći od od ilości finalistów oraz od ilości osób uczestniczących w całym cyklu jesiennych rozgrywek Amateur Championship).
c)Każdy uczestnik po rozegraniu pierwszych 5 turniejów otrzyma karnet na 5 godzin znizkowej gry w godzinach 10-17 po cenie 5 zł za godzinę.
Nagroda może być powielona na następne turnieje.
e)Każdy uczestnik będzie mógł poddać się nieodpłatnie klubowemu testowi umiejętności bilardowych.
f) Nagrody dla najmłodszych i najstarszych uczestników eliminacji.
g) Prosimy na bieżąco śledzić stronę klubową gdyż pula nagród będzie uzupełniana.
.
9.W dniu turniejowym : klub otwarty od godz.9 a wpisowe przyjmowane do godz.9.50.Losowanie o godz10.
10. System rozgrywek zgodny z regulaminem klubowym przeprowadzonych turniejów.
11.Prosimy na bieżąco śledzić regulaminy głównego organizatora i klubu gdyż mogą być uzupełniane w zakresie nagród i spraw organizacyjnych. ( Zmiany nanoszone będą w kolorze czerwonym).


OTWARTE MISTRZOSTWA KOBIET
AMATORSKIE i OPEN

W ODMIANĘ „8'' W DN.19.10.2019

WPISOWE: - 30 ZŁ OD OSOBY.
NAGRODY:1 CZĘŚĆ AMATORSKA – I . miejsce 500 zł, II miejsce 300 zł , III miejsce 2 x 150 zł
2 CZĘŚĆ OPEN - I miejsce 1000 zł, II miejsce 600 zł , III miejsce 2 x 300 zł.

ZGŁOSZENIA DO DNIA 12.10.2019


REGULAMIN:

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA TURNIEJU JEŻELI LICZBA ZAWODNICZEK ZGŁOSZONYCH BĘDZIE MNIEJSZA NIŻ 16 OSÓB.

ZASADY ROZGRYWANIA TURNIEJU:
1 W CZĘŚCI PIERWSZEJ ( AMATORSKIEJ) UCZESTNICZĄ ZAWODNICZKI SPEŁNIAJĄCE WARUNEK AMATORA WG PRZEPISÓW PZBIL .
AMATORSKA GRUPA GRA O PIERWSZĄ PULĘ NAGRÓD .
PRZY ILOŚCI ZAWODNICZEK DO 20 – PODZIAŁ NA GRUPY.
POWYŻEJ 20 ZAWODNICZEK 2KO.

2.W DRUGIEJ CZĘŚCI OPEN - NAJLEPSZE CZTERY ZAWODNICZKI Z TURNIEJU AMATORSKIEGO DOŁĄCZAJĄ DO II CZĘŚCI TURNIEJU Z UDZIAŁEM ZAWODNICZEK UMIESZCZONYCH NA LIŚCIE TOP 100 I ZAGRAJĄ O DRUGA PULĘ NAGRÓD.
3 W TURNIEJU GRAMY DO 3 LUB 4 WYGRANYCH PARTII W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI ZGŁOSZONYCH ZAWODNICZEK.
4.GODZINY ROZPOCZĘCIA TURNIEJU: CZĘŚĆ PIERWSZA AMATORSKA GODZ.11, CZĘŚĆ DRUGA OPEN GODZ.16.
5.KLUB OTWARTY OD GODZ. 9 . PRZYJMOWANIE WPISOWEGO OD 10.15 DO 10.45.
6. ZGŁOSZENIA PROSZĘ KIEROWAĆ NA ADRES e-mail bilardiks@op.pl lub sms na 696997095

 • LISTA ZGŁOSZONYCH KOBIET BĘDZIE NA BIEŻĄCO UMIESZCZANA NA
  STRONIE INTERNETOWEJ KLUBU www. ikstarnow.pl W AKTUALNOŚCIACH POD DANYM TURNIEJEM.
 • 27.10 i 11.11 TURNIEJ JUNIORÓW W ODMIANĘ "8"

  WPISOWE: - 20 ZŁ OD OSOBY
  NAGRODY:I m.200zł, II m.100 zł, III m. 2 x 50 zł
  ZGŁOSZENIA DO DNIA 12.10.2019

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.TURNIEJ ORGANIZOWANY JEST DLA ROCZNIKÓW 2004 I MŁODSZYCH.
  2.DRUŻYNY WYSTĘPUJĄ W SKŁADACH DWUOSOBOWYCH.
  3.KLUB MOŻE ZGŁOSIĆ WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ 1 DRUŻYNĘ.
  4.MECZE MIĘDZY DWUOSOBOWYMI DRUŻYNAMI SKŁADAJĄ SIĘ Z 4 POJEDYNKÓW .
  5.POJEDYNKI Z MECZY DRUŻYNOWYCH ZALICZAJĄ SIĘ DO KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ .
  6.POJEDYNKI ROZGRYWANE BĘDĄ W ODMIANĘ „8” DO 3-4 WYGRANYCH PARTII ( W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI ZGŁOSZEŃ), Z EWNTUALNYM PODZIAŁEM NA GRUPY.
  7.ZAWODNICY Z TEJ SAMEJ DRUŻYNY NIE GRAJĄ ZE SOBĄ , CHYBA ŻE W KOŃCOWEJ KLASYFIKACJI MAJĄ TAKA SAMĄ ILOŚĆ PUNKTÓW.
  9.ROZPOCZĘCIE TURNIEJU O GODZINIE 10 A KLUB BĘDZIE OTWARTY OD GODZINY 9.00
  11.POTWIERDZENIE UDZIAŁU PROSIMY PRZESYŁAĆ e-mail: bilardiks@op.pl lub zgłaszać telefonicznie sms na numer 696997095.


  23 LISTOPADA TURNIEJ AMATORSKICH PAR KLUBOWYCH W ODMIANĘ "9"

  WPISOWE: - 50 ZŁ OD PARY
  NAGRODY: I m. - 500 ZŁ,
  II m. - 250 ZŁ , III m. - 2*100 ZŁ

  ZGŁOSZENIA PAR DO 17 .11.2019  REGULAMIN:
  ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA TURNIEJU , PRZY ZGŁOSZENIU MNIEJ NIŻ 10 PAR DO DNIA 17.11.2019.

  ZASADY ROZGRYWANIA TURNIEJU ;

  1.PRZY ILOŚCI PAR DO 24 – PODZIAŁ NA GRUPY Z ROZSTAWIENIEM PAR Z TEGO SAMEGO KLUBU A PRZY LICZBIE PAR POWYŻEJ 24 – 2 KO.

  2.ZASADA ROZGRYWANIA POJEDYNKÓW :
  PIERWSI ZAWODNICY Z PARY GRAJĄ DO 3 , DALSZY POJEDYNEK KONTYNUUJĄ DRUDZY ZAWODNICY Z PARY KTÓRZY DOGRYWAJĄ DO 6

  3 .ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ ; SMS, TEL- 696997095, e-mail bilardiks @op.pl

  4.POJĘCIE AMATORA W/G PRZEPISÓW PZBIL .

  5.Z KAŻDEGO KLUBU MOŻE STARTOWAĆ DOWOLNA ILOŚĆ PAR.

  6. LISTA ZGŁOSZONYCH PAR BĘDZIE NA BIEŻĄCO UMIESZCZANA NA
  STRONIE INTERNETOWEJ KLUBU www. ikstarnow.pl POD TURNIEJEM KTÓREGO DOTYCZY ZGŁOSZENIE


  14 GRUDNIA TURNIEJ PAR RODZINNYCH W ODMIANĘ "9"

  WPISOWE: - 50 ZŁ OD PARY
  NAGRODY: I m. - 500 ZŁ, II m. - 250 ZŁ , III m. - 2*100 ZŁ
  ZGŁOSZENIA PAR DO 7 .12.2019  REGULAMIN:ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA TURNIEJU , PRZY ZGŁOSZENIU MNIEJ NIŻ 10 PAR DO DNIA 7.12.2019.


  ZASADY ROZGRYWANIA TURNIEJU ; 1.PRZY ILOŚCI PAR DO 24 – PODZIAŁ NA GRUPY Z ROZSTAWIENIEM PAR Z TEGO SAMEGO KLUBU A PRZY LICZBIE PAR POWYŻEJ 24 – 2 KO.

  2.ZASADA ROZGRYWANIA POJEDYNKÓW : PIERWSI ZAWODNICY Z PARY GRAJĄ DO 3 , DALSZY POJEDYNEK KONTYNUUJĄ DRUDZY ZAWODNICY Z PARY KTÓRZY DOGRYWAJĄ DO 6

  3 .ZGŁOSZENIA PROSIMY KIEROWAĆ ; SMS, TEL- 696997095, e-mail bilardiks @op.pl

  4.Z KAŻDEGO KLUBU MOŻE STARTOWAĆ DOWOLNA ILOŚĆ PAR.

  5.PARY MOGĄ TWORZYĆ : RODZICE, DZIECI, DZIADKOWIE, itp.np. TATO - CÓRKA, WNUK - DZIADEK .
  6. LISTA ZGŁOSZONYCH PAR BĘDZIE NA BIEŻĄCO UMIESZCZANA NA STRONIE INTERNETOWEJ KLUBU www. ikstarnow.pl w zakładce bilard.
  7.ZE WZGLĘDU IŻ NIE ZNAMY WSZYSTKICH OSÓB KTÓRE MOGŁYBY WYSTĄPIĆ W TYM TURNIEJU, DLATEGO PROSIMY O PRZEKAZANIE INFORMACJI I ZAPROSZENIA DO UDZIAŁU W NASZYM IMIENIU .
  KOMUNIKAT NR.2
  REGULAMIN ELIMINACJI TURNIEJU: EUROPOOL AMATOR CHAMPIONSHIP – EAC WINTER 2019/ 2020.


  Organizatorem Turnieju jest: Dekada Sosnowiec, Sosnowiec ul. Sienkiewicza 3/1B.
  Sponsorem tytularnym turnieju Masters jest firma Euro-Tech Group z Mysłowic- https://bilardsklep.pl/pl/
  1. Turniej Masters rozegrany zostanie w klubie bilardowym Dekada Sosnowiec w dniach 8-9.02.2020.
  2. Turniej zostanie podzielony na 2 etapy: Etap faz grupowych (Sobota), Etap pucharowy (niedziela).
  3. Miejsca w turnieju zagospodarowane zostaną przez przedstawicieli klubów, z następujących miast:
  -Londyn, Kraków, Warszawa, Gdańsk, Tarnów IKS, Wrocław, Lublin, Częstochowa, Łódź, Kovno, Sosnowiec.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do wydania indywidualnych dzikich kart uczestnictwa w turnieju Masters.
  5. Europool Amator Championschip Masters jest turniejem, w którym mogą grać zawodnicy zakwalifikowani w poszczególych miastach z wyjątkiem:
  a) Zawodników top 30 Rankingu Polski (2018r)
  b) Zawodników Polskiej Ekstraligi Bilardowej.
  W przypadkach szczególnych, organizator zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do turnieju Masters graczy podlegających pod podpunkty a. oraz b.
  Organizator ma także prawo do wprowadzania handicapu w turnieju Masters dla wyraźnie odstających poziomem gry.
  Zawodnik będzie o tym poinformowany.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo stosowania kar dyscyplinarnych wobec zawodników:
  - niestosujących się do zasad niniejszego regulaminu;
  - niestosujących się do zasad panujących w klubie, w którym rozgrywany jest Masters;
  - działających na szkodę cyklu, organizatora, sponsorów;
  w postaci:
  a) poddania meczu walkowerem;
  b) dyskwalifikacji z turnieju;
  7. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz wizerunku zawodników do celów statystycznych i marketingowych.
  8. Organizator zastrzega sobie ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu, zmiany jego treści w czasie trwania cyklu oraz decydowania w sprawach nim nieobjętych.
  9. Turniej EAC Winter MASTERS 2020:
  -Miejsce: Sosnowiec. Klub Dekada.
  -Max ilość uczestników - 64,
  -Data: 8-9.02.2020r.

  -System rozgrywek: Faza grupowa grana w sobotę (strój dowolny) + Faza pucharowa grana w niedziele single KO (Ciemne spodnie i buty wizytowe + koszula/koszulka polo), odmiana - 9 bil,
  -Gwarantowana pula wraz z nagrodami rzeczowymi ponad 15 000 zł,
  -Organizator zapewnia uczestnikom turnieju catering,
  -Nagrody rzeczowe losowane o wartości ok. 7000 zł,
  -Nagrody – ok. 8000 zł,
  -Puchary dla pierwszej czwórki turnieju.

  KOMUNIKAT NR. 2 DOTYCZĄCY
  ZASAD PRZEPROWADZANIA TURNIEJÓW W KLUBIE "IKS"
  ORAZ USTALANIA KOLEJNOŚCI MIEJSC W ROZGRYWKACH GRUPOWYCH


  I SYSTEM ROZGRYWANIA TURNIEJÓW.
  1.Przy liczbie uczestników :
  do 14 - podział na 2 lub 4grupy,
  15 do 20 - podział na 4 grupy,
  Rozgrywka systemem każdy z każdym do minimum 4 wygranych w "8" i 5 wygranych w "9"i"10" .
  2. Przy liczbie uczestników ponad 20-24 podział na 8 grup a system rozgrywek jak pkt.1.
  3.Przy liczbie ponad 24 zawodników preferowany system 2KO.

  II USTALENIE KOLEJNOŚCI MIEJSC W GRUPACH.
  1.O miejscu w rozgrywkach klubowych decydują.
  a) W pierwszej kolejności , większa liczba zwycięstw.
  b) Przy równej liczbie zwycięstw 2 zawodników ,( wyższe miejsce zajmuje zwycięzca bezpośredniego pojedynku).
  c) Przy równej liczbie zwycięstw większej niż 2 zawodników o kolejnośći decyduje: Tabela utworzona z wyników 3 lub większej liczby zawodników.
  Z bezpośrednich pojedynków zainteresowanych o kolejności w tej tabeli decyduje:

 • większa liczba zwycięstw ,
 • przy równej liczbie zwycięstw małe pkt. ( lepsza różnica wygranych partii),
 • lepszy bilans parti ze wszystkich pojedynków grupowych,
 • wbicia karne. • KOMUNIKAT NR. 3 DOTYCZĄCY
  ELIMINACJI DO MISTRZOSTW POLSKI AMATORÓW 2019


  Do dnia 16 marca godz.11 Klub IKS oczekuje na potwierdzenie udziału w klubowych eliminacjach do Mistrzostw Polski Amatorów których finał rozegrany zostanie w Łodzi i jest organizowany przez Polski Związek Bilardowy.

  Eliminacje będą rozgrywane w zależności od liczby zgłoszeń.
  Warunkiem zgłoszenia do rozgrywek eliminacyjnych jest:

  1.Klub zgłosi do eliminacji gdy liczba zawodników będzie minimum 15 osób ( przy mniejszej ilości klub nie zgłosi do rozgrywek)

  2.Jeżeli będzie 15 osób klub zgłosi 3 miejsca do awansu w finałowym meczu w Łodzi.

  3.Jeżeli będzie więcej niż 15 osób chętnych w eliminacjach klub zgłosi do finału 5 osób.

  Powyższe ustalenia są ostateczne gdyż termin zgłoszeń do Polskiego Związku Bilardowego mija 17 marca.

  KOMUNIKAT NR 4 DOTYCZY TURNIEJU JUNIORÓW W ODMIANĘ "8"W DNIACH 27.10 i 11.11

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

  1.Turniej organizowany jest dla roczników 2004 i młodszych.

  2.Drużyny występują w składach dwuosobowych.

  3.Klub może zgłosić więcej niż jedną 1 drużynę.

  4.Mecze między dwuosobowymi drużynami składają się z 4 pojedynków .

  5.Pojedynki z meczy drużynowych zaliczają się do klasyfikacji indywidualnej .

  6.Pojedynki rozgrywane będą w odmianę „8” do 3-4 wygranych partii ( w zależności od ilości zgłoszeń), z ewntualnym podziałem na grupy.

  7.Zawodnicy z tej samej drużyny nie grają ze sobą , chyba że w końcowej klasyfikacji mają taka samą ilość punktów.

  8.Wpisowe do turnieju 20zł od osoby.

  9.Rozpoczęcie turnieju o godzinie 10 a klub będzie otwarty od godziny 9.00

  10.Nagrody :I m.200zł, II m.100 zł, III m. 2 x 50 zł.

  11.Potwierdzenie udziału prosimy przesyłać e-mail: bilardiks@op.pl lub zgłaszać telefonicznie sms na numer 696997095.  KOMUNIKAT NR. 5 DOTYCZY
  KLUBOWEJ LIGI AMATORÓW 2019


  Podobnie jak w latach ubiegłych Klub IKS zamierza zorganizować rozgrywki ligi klubowej cykl wiosna -lato.
  W zależności od liczby chętnych nastąpi ewentualny podział na I ligę i II ligę Amatorów..
  System rozgrywek każdy z każdym w dwie odmiany "8" i "9". Liczba osób w lidze 8-10.


  Pula nagród :
  I miejsce 40%, II miejsce 30%, III miejsce 20% IV miejsce 10%-( przy 8 zawodnikach).
  Mecze rozgrywane są do 6-8 wygranych partii.Wpisowe 10zł od każdego meczu z czego 5 zł przechodzi na nagrody z której powstaje pula nagród.  REGULAMIN NAGRÓD DLA AMATORÓW
  KTÓRZY SĄ ZAWODNIKAMI KLUBU"IKS" 2018


  1.Amator Challenge.
  a) dla zawodników klubu "IKS" którzy uzyskali awans do finału M.P starujący w innych klubach:
  - zwrot kosztów wpisowego 5 x 20 zł = 100zł,
  - pokrycie kosztów udziału turnieju finałowym w Łodzi ( wpisowe nocleg, transport).

  b) dla zawodników klubu "IKS" którzy uzyskali awans do finału w Łodzi starując w turniejach organizowanych przez klub "IKS":
  - pokrycie kosztów w turnieju finałowym Amator Challenge w Łodzi.

  2. Zawodnikami klubu "IKS" są osoby które:
  a) podpisały deklarację klubową zatwierdzoną przez prowadzących klub,
  b) przed wyjazdem do Łodzi w klubie podpiszą deklarację członkowską zaakceptowaną przez klub,
  c) osoby niepełnoletnie które uzyskają awans do finału M.P Amator Challenge muszą uzyskać zgodę rodziców na wyjazd oraz zgodę na opiekę osób dorosłych które zakwalifikowały się do turnieju finałowego w Łodzi.

  3. Wszyscy zawodnicy którzy zakwalifikowali się do finału M.P na własny koszt muszą mieć :
  - opłaconą licencję PZBiL,
  - zaświadczenie lekarskie podbite przez lekarza sportowego.

  Prawa do regulaminów są zastrzeżone, wszelkie kopiowanie i rozpowszechnianie jest zabronione.

  KOMUNIKAT.1/2018


  DOTYCZY:ROZGRYWEK LIGI KLUBOWEJ W 2018 ROKU


  & 1

  Liga rozegrana zostanie w okresie 15.09-20.12.2018

  & 2

  Termin zgłoszeń upływa z dniem 15.09.2018

  & 3

  Liga zostanie rozegrana systemem 2-rundowym w odmiany "8", "10"do ośmiu wygranych partii.

  & 4

  Opłaty startowe -10zł od każdego meczu .
  a) Podział nagród finansowych : I m.-40%, II m.- 30%, IIIm - 20%, IV m. - 10%

  & 5

  Zgłaszający się do rozgrywek ligowych wpłaca przed przystąpieniem do ligi kwotę 50 zł która jest opłatą ostatnich 5 meczy ligowych

  & 6

  Mecze powinny być rozgrywane w godzinach od 9 do 18 ze względu na udzial uczniów szkół podstawowych.

  & 7

  Punktacja za rozegrane mecze :
  zwycięzstwo- 2 pkt.
  porażka 1pkt.
  walkower- 0 pkt.

  & 8

  O kolejności miejsc decyduje:
  (a)większa ilość pkt.

  (b)tabela dodatkowa z meczy pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami,

  (c)małe punkty(partie) z całych rozgrywek , (lepsza różnica punktów a następnie większa liczba wygranych partii.

  & 9

  Wyniki rozgrywek ligowych będą podstawa do ustalenia składu drużyny klubowej do rozgrywek:
  - z innymi klubami,
  w razie uczestnictwa w rozgrywkach II ligi PZBiL

  & 10

  Rozgrywki ligowe mają wersję otwartą dla uczestników innych klubów spełniających wymogi pojęcia"" Amator" wg regulaminu PZBiL.

  & 11

  Organizator rozgrywek - klub bilardowy IKS w szczególnych wypadkach może odmówić przyjęcia do ligi bez podania przyczyny. ,

  & 12

  Przyjęcie zawodnika do rozgrywek następuje po spełnieniu & 2 i & 5 oraz potwierdzeniu przez klub bilardowy przyjęcia do ligi.

  & 13

  W pozostałych kwestiach rozstrzygają przepisy PZBiL.

  & 14

  Ewentualne zmiany regulaminu możliwe będą do 15.09 po konsultacji ze zgłaszającymi się uczestnikami i będą wpisywane na czerwono.
  UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT- LIGA WIOSENNA/2018


  DOTYCZY: Cyklu rozgrywek wiosennej ligi

  Cykl rozgrywkowy w/w zgodnie z ustaleniami miał się zakończyć 15 czerwca.
  Biorąc pod uwagę chęć dokończenia ligi wyrażanej przez większośc uczestników, wydłużono termin trwania rozgrywek ligi do dnia 1 lipca 2018.

  Klub bilardowy zwraca się do uczestników ligi o :

  1. Rozegranie do dnia 31.07.2018 zaległych spotkań.

  2.W razie rezygnacji z rozgrywania ligi do końca ,prosimy poinformować sms o oddaniu meczów walkowerem z zaznaczeniem :

  - czy oddając mecz walkowerem uiszczą za te mecze zgodnie z regulaminem opłatę wyznaczona w regulaminie ,
  - czy wycofują się bez opłat za nie rozegrane mecze z własnej winy.

  3. Informacje zawarte w pkt.2 są istotne przy rozliczaniu nagród za miejsca 1-4 należne uczestnikom ligi wg ustaleń zgodnie z regulaminem.

  4.Osoby które nie dokończą rozgrywek w wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane w rozgrywkach ligowych od września 2018.
  5.Nierozegrane mecze i nie zapłacone przez obu zawodników nie będą brane pod uwagę. Nierozegrane mecze a zapłacone przez obu zawodników będą liczone jako rozegrany i zostanie wliczony do wyników ze stanem ujemnym dla zawodnika przez którego nie odbył się mecz.


  KOMUNIKAT.2/2018


  DOTYCZY:REGULAMINÓW TURNIEJÓW ROZGRYWANYCH CYLKICZNIE W DYSPLINIE "BILARD" W 2018 ROKU


  & 1

  Komunikat nr.2 obejmuje regulaminy następujących rozgrywek oraz turniejów:

  (a) Klubowej ligi bilardowej.

  ( b) Eliminacji do Mistrzostw Polski Amatorów.

  (c) Pucharu klubu "IKS".

  (d) Ligi umiejętności bilardowych.

  & 2

  W poniższych & oznaczenia punktów a,b,c,d, oznaczać będą że informacja dotyczy odpowiedniego turnieju wymienionego & 1.

  & 3

  Celem przeprowadzenia turniejów wymienionych w & 1.jest: - przygotowanie zawodników klubu do Mistrzostw Polski Amatorów,
  - podniesienie umiejętności zawodników

  & 4

  W rozgrywkach a,b,c, mogą uczastniczyć wyłącznie amatorzy spełniający warunki ustalone dla pojęcia " Amator"przez PZBiL.
  Turniej (b) jest otwarty dla wszystkich uczestników którzy zgłoszą się do współzawodnictwa.
  Turnieje (a),(c),są w zasadzie dostępne dla członków klubu .Na udział w rozgrywkach osób nie spełniających tego warunku , muszą wyrazić zgodę uczestnicy biorący udział w zawodach

  & 5

  a) Klubowa liga rozgrywa mecze w dwóch odmianach "8","10" a mecze toczą się do 8 wygranych partii. W skład pierwszej ligi wchodzą uczestnicy poprzedniej edycji rozgrywek przy spadku ostatniego zawodnika plus pierwszy i drugi zawodnik II ligi.
  Gdy po zebraniu potwierdzeń od uczestników jest mniejsza ilość niż 10 osób, za ich zgodą można dołączyć dodatkowe osoby spełniające odpowiedni poziom sportowy.

  Jeżeli trakcie ligi zawodnik nie rozegrana 50% meczów to jego wyniki są anulowane u wszystkich zawodników a wpłaty przepadają. Natomiast jeżeli przekroczy 50% rozegranych meczy a nie skończy rozgrywek przed upływem terminu to wyniki jego są zaliczane a za każdy walkower zawodnik płaci karę 5 zł z których połowa idzie do puli nagród.

  b) Turnieje (b) i (c) rozgrywane są w odmianę "8".

  Gdy liczba zawodników jest :
  do 12 osób - podział na dwie gupy,
  13-20 osób - podział na 4 grupy,
  21 i więcej - system 2 ko.

  & 6

  Terminy zgłoszeń do turniejów:
  (a)16.01.2018
  ( b)-21.01.2018
  (c)- w dniu turnieju do godz.9.50

  & 7

  Wpisowe do turniejów:
  (a)10zł od pojedynku od kazdego zawodnika,
  (b) -20 zł od udziału w turnieju z czego 15 do PZBiL
  (c) -15 zł od każdej edycji

  & 8

  Łączna pula nagród:
  (a)przy 8 zawodnikach -560 zł
  - przy 9 zawodnikach - 720 zł
  - przy 10 zawodnikach - 900 zł

  b)Zawodnicy którzy zakwalifikują się do finałów MP otrzymują pokrycie kosztów proporcjonalnie do jego uczestnictwa w turniejach (a), (b), (c), wskaźnik rozliczeniowy x/50.
  zawodnicy aby otrzymnać zwrot kosztów udziału w turnieju muszą posiadać licencję klubu IKS, oraz kartę prawa do gry .
  (c) Wszyscy zawodnicy otrzymują 10 godzin na grę po cenach zniżkowych.

  & 9

  Do punktacji zliczna będzie odpowiednia ilość turniejów:
  (a)wszystkie rozegrane mecze,
  (b) -5 turniejów , z tym ze warunkiem zakwalifikowania jest liczba zdobytych punktów która decyduje o kolejności (ograniczona ilość zawodników )
  (c)- z rozgrywanych 9 turniejów zlicza się 7 turniejów z najlepszym wynikiem, natomiast jeżeli będzie rozegrana mniejsza ilość turniejów niż dziewięć punkty będą się liczyć z siedmiu turniejów

  & 10

  Punktacja:
  (a)za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 2 pkt, za porażkę 1 pkt, za walkower 0 pkt.
  (b) za miejsca w turniejach punkty wg tabeli PZBiL,
  (c) I-25pkt. II-22pkt.III- IV-20pkt. V-VIII- 18pkt. IX-XII-16pkt.
  XIII-XVI-14pkt. XVII- XX-12pkt. XXI-XXIV-10pkt.XXV -XXX-8

  & 11

  Terminy turniejów:
  (a)zima - wiosna 16.01.2018-15.06.2018,
  jesień - zima 01.09.2018 - 30.11.2018
  (b)terminy do ustalenia po zebraniu odpowiedniej ilości chętnych ( wstępnie): 21.04, 19.05,09.06, 15.09, 20.10.
  (c)06.01, 03.02, 03.03, 07.04, 05,05, 02.06, 01.09, 06.10, 03.11,

  & 12

  a) Podział nagród % (a):
  I M.- 40%
  II M.- 30%
  III M. - 20%
  IV M. - 10%

  & 13

  (b)- zawodnicy klubu IKS uzyskujący awans do finalu MP z turnieju w w innym klubie otrzymają zwrot wpisowego do tych turniejów.

  & 14

  Zawodnicy biorący udzial w turniejach , rozgrywkach (a), (b), (c),zobowiązani są uczestniczyć 2 razy w miesiącu w testach umiejętności bilardowych.Zasady w odrębnym regulaminie.

  & 15

  (b)- Turniej zostanie przeprowadzony przy zgłoszeniu się minimum 10 zawodników którzy opłacą z góry dwa turnieje.

  & 16

  Regulaminy pozostałych turniejów, między innymi : - turnieju lub ligi par, turnieju z okazji 25 lecia klubu, turnieju par rodzinnych ,będą ujęte w odrębnymch komunikatach.

  & 17

  Godziny rozgrywania zawodów (meczów):
  (a )od poniedziałeku do czwartku w godzinach 10 - 18 lub 22- 24, sobota - niedziela od 10 do 17,
  (b) wstępnie trzecie soboty miesiąca godz.10,
  (c ) wg terminarza o godz.10

  & 18

  Nie ujęte w tym komunikacie ustalenia a wynikłe w trakcie rozgrywek , ujmowane będą w aneksach jako kolejny &.
  KOMUNIKAT.3/2018


  LIGA UMIEJĘTNOŚCI

  Klub bilardowy IKS Tarnów organizuje dla zawodników uprawiających wyczynowo i rekreacyjnie sport bilardowy ,pierwszą w Polsce ligę umiejętności bilardowych, której celem jest między innymi popularyzacja gry w bilard.
  KONKURENCJA: LIGA UMIEJĘTNOSWCI.

  - INDYWIDUALNA : KOBIET ,MĘŻCZYZN, AKADEMICKA.
  - DRUŻYNOWA ( PARY ),
  - PAR MIESZANYCH,
  - PAR RODZINNYCH

  REGULAMIN :

  1.Cel: a) pomiar umięjętności poszczególnych osób
  b)pomiar postępu umiejętności w zależności od intensywności treningów,
  c)ukierunkowanie treningów dla zawodników oraz poprawy gry umiejętności dla amatorów.

  2.Każdy uczestnik wykonuje wbicie bil wg opracowanych testów które są jednakowe dla wszystkich. Łącznie każdy ma taką samą próbę wbicia.Liczba udanych wbić daje wynik końcowy do rankingu.

  3.Każdy z testów wykonywany jest w 4 etapach:
  a) pierwszy etap - nauka umiejętności wbijania bil ( kazdemu wykonywane 10 razy),
  b) drugi etap - wykonywanie tych samych testów z koniecznością ustawienia bili białej w 8 polach na których podzielona jest płaszczyzna stołu ( 10 razy),
  c) trzeci etap - rozgrywanie układów na 2,3......10 bil. Punktacja w zależności od stopnia trudności ( 10 razy),
  d) czwarty etap - rozgrywanie układów stałych dla wszystkich na "8, 9, 10"bil. Punktowanie :pierwsza wbita bila 1pkt, 2 wbita 2pkt .....10wbita bila 10pkt (każdemu 5 razy).

  4.Wszystkie testy , ćwiczenia wykonywane są na stole nr1 przy włączonej kamerze.

  5.Test "0" (bardzo prosty )wykonywany będzie dla wszystkich uczestników klubu:
  - zawodników,
  - całkowitych amatorów ( grających dla rozrywki).
  Celem jest włączenie do rywalizacji nowych chętnych osób do wyczynowego uprawiania tej dyscypliny.

  6.Z każdego ćwiczenia sprawdzającego, sporządzany jest protokół z datą , godziną rozpoczęcia i jego zakończenia oraz numerem ćwiczenia.

  7.Opłaty: test "0" - nauczanie początkowe , pierwszy za darmo a następne po 1 zł od testu.
  - pozostałe testy 50% ceny czasu wykonywania testu.

  8.Termin rozpoczęcia ligi umiejętności od 22.04.2018.,br>Godziny przeprowadzenia testów: pon - sobota 10-18 po uprzednim uzgodnieniu,
  niedziela od 11-18.

  9.W klasyfikacji drużynowej liczy się po 2 najlepsze wyniki indywidualne tej samej drużyny, z tym że próby nie musza być wykonane w tym samym czasie.
  Wyjaśnienie: Np. 2 wyniki studentów PWSZ wykonujących w różnym czasie.

  10.Pary mieszane i rodzinne muszą wykonać ćwiczenie w tym samym czasie .

  11.Wyniki indywidualne uzyskane w ramach konkursu drużynowego i par wlicza się do klasyfikacji indywidualnych  KOMUNIKAT.1/2017


  LIGA UMIEJĘTNOŚCI

  DYSCYPLINA: BILARD
  KONKURENCJA: LIGA UMIEJĘTNOSWCI.

  - INDYWIDUALNA : KOBIET ,MĘŻCZYZN, AKADEMICKA.
  - DRUŻYNOWA ( PARY ),
  - PAR MIESZANYCH,
  - PAR RODZINNYCH

  REGULAMIN :

  1.Każdy uczestnik wykonuje wbicie bil wg opracowanych testów które są jednakowe dla wszystkich.Łącznie każdy ma taką samą próbę wbicia.Liczba udanych wbić daje wynik końcowy do rankingu.

  2.W prowadzonej lidze umiejętności w odmianach "8" i "9" każdy test wykonywany jest 5 razy.

  3.W klasyfikacji drużynowej liczy się po 2 najlepsze wyniki indywidualne tej samej drużyny, z tym że próby nie musza być wykonane w tym samym czasie.
  Wyjaśnienie: Np. 2 wyniki studentów PWSZ wykonującychw róznym czasie.

  4.Pary mieszane i rodzinne muszą wykonać ćwiczenie w tym samym czasie .

  5.Wyniki indywidualne uzyskane w ramach konkursu drużynowego i par wlicza się do klasyfikacji indywidualnych

  6.Opłaty i nagrody ustala organizator.

  7.Termin wykonywania w godz.10 do 18 po wcześniejszym ustaleniu.


  KOMUNIKAT.2/2017


  DOTYCZY:REGULAMINU CYKLU TURNIEJÓW O PUCHAR KLUBU "IKS" 2017r

  DYSCYPLINA: BILARD
  KONKURENCJA: ODMIANA "8"

  1.Turnieje rozgrywane są w odmianę "8"

  2. Liczbę turniejów ustala się na 9 które będą rozgrywane w niżej podanych terminach

  3. Turnieje podzielone są na 3 etapy (okresy)

  Zima - w terminach

  07.01.2017

  04.02.2017

  04.03.2017

  Wiosna - w terminach

  07.04.2017

  06.05.2017

  02.06.2017

  Jesień - w terminach

  08.09.2017

  06.10.2017

  03.11.2017

  4. Do klasyfikacji końcowej zaliczanych jest 7 najwyżej punktowanych turniejów z 9 możliwych
  Gdy uczestnik wystartuje w mniejszej liczbie turniejów niż 7 , do klasyfikacji zaliczać się będzie wszystkie w których wystartował.


  5. Wpisowe: 15 zł od meczu .

  6.Nagrody:

  Za każdy udział w turnieju uczestnik otrzymuje karnet 10 godzin zniżkowej gry w klubie do wykorzystania w okresie ( do końca danego miesiąca w którym rozgrywany jest turniej ). Zniżki cen są stałe - 3 zł taniej na każdej godzinie.

  7. Zgłoszenia do turnieju kończą się w dniu turnieju o godzinie 9.45 i mogą być dokonywane osobiście lub telefonicznie. O godzinie 9 .45 następuje losowanie a 10 rozpoczęcie turnieju.

  8. Turnieje o Puchar Klubu IKS są otwarte dla wszystkich zawodników bez względu na przynależność klubową, pod warunkiem spełniania warunków regulaminu klubu "IKS".

  9. Pozostałe informacje dotyczące turniejów będą umieszczane na bieżąco na naszej stronie internetowej.  REGULAMIN NR.3/2017


             
                     

  DOTYCZY:REGULAMINU AMATORSKIEJ INDYWIDUALNEJ LIGI FIRM KLUBU BILARDOWEGO"IKS" 2017r

  DYSCYPLINA: BILARD
  KONKURENCJA: ODMIANA "8"

  & 1

  Organizatorem rozgrywek jest Klub Bilardowy IKS

  & 2

  Celem przeprowadzenia rozgrywek jest:
  a) popularyzacja wymienionej dyscypliny sportowej wśród dorosłych i młodziezy,
  b) rekrutacja utalentowanych zawodników do sportu wyczynowego.

  & 3

  Zawodnicy reprezentują:


  - Zakład pracy,firmę itp.
  - Uczelnię, szkołę.
  -Wykonywany zawód
  - Organizację , spółdzielnię.
  - Powiat , gminę, wieś.
  Nie ogranicza się liczby osób starujących z tej samej organizacji, szkoły, gminy, itp.

  & 4

  Za zwycięstwo zawodnik otrzymuje 2 pkt.Za porażkę 1pkt.Za walkower 0 pkt.

  & 5

  O kolejności miesjsc decyduje większa liczba pkt. Przy równej liczbie pkt.w tabeli decyduje miejsce z tabeli dodatkowej utworzonej z zawodników zainteresowanych.

  & 6

  Zawodnicy zgłaszają swój udział w formie pisemnej przed rozpoczęciem rozgrywek.

  & 7

  Wpisowe do turnieju ustala organizator w aneksie nr. do regulaminu. Ustalona kwota wpisowego jest wpłacana organizatorowi rozgrywek równocześnie ze zgłoszeniem.

  & 8

  Podział wpisowego na pulę nagród dla uczestników, kwotę dla organizatora za wynajem sprzętu do przeprowadzenia rozgrywek ustala organizator w porozumieniu z zawodnikami i są one ujęte w załłączniku nr.4.

  & 9

  Pula nagród dla zawodników jest dzielona wg schematu:

 • I miejsce 50%puli nagród
 • II miejsce 30% puli nagród
 • III miejsce 20% puli .
 • & 10

  Sposób przeprowadzenia rozgrywek :
  Pierwsza edycja rozgrywek będze eliminacją do podziału zawodników wg reprezentowanego poziomu na I , II, III ligę . Każda z lig składać się będzie z 8 zawodników grających systemem każdy z każdym . Ilość partii będzie podana w załączniku nr2. Systemem jednorundowym lub mecz i rewanż.Ustali to organizator rozgrywek z zawodnikami ( załącznik nr3) .

  & 11

  Z każdej ligi spada do ligi niższej ostatni zawodnik . Awans do ligi wyższej uzyskuje zwycięzca niższej klasy rozgrywkowej.

  & 12

  Przedostatni zawodnik ligi wyższej rozgrywa baraz z zawodnikiem drugim klasy niższej. Zwycięzca pojedynku gra w lidze wyższej klasy a przegrany w lidze niższej klasy .

  & 13

  Pozostałe spawy sporne rozstrzygają regulaminy i postanowienia PZBIL oraz organizator rozgrywek.

  & 14

  W klubie obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.

  & 15

  Ustalenia zawarte w regulaminie i aneksach wymagają akceptacji zawodników rozgrywek i organizatora w formie pisemnej .

  & 16

  ZGŁOSZENIE POWINNO ZAWIERAĆ:
 • imię nazwisko
 • przynależność do firmy, szkoły, uczelni itp.
 • kontakt telefoniczny,e-maill
 • KOMUNIKAT NR.4/2017

  DOTYCZY:REGULAMINU DRUŻYNOWEJ LIGI FIRM KLUBU BILARDOWEGO"IKS"

  DYSCYPLINA: BILARD KONKURENCJA: ODMIANA "8"

  & 1

  Rrozgrywki drużynowe Ligi Firm przeprowadzone będą w dyscyplinach wymieninych w programie klubu bilardowego IKS _ Tarnowska Ogólnopolska Spartakiada Sportowa i Rekreacyjna.

  & 2

  Organizatorami rozgrywekw dyscyplinach sportowych wymienionych w & 1 jest klub bilardowy IKS

  & 3

  Celem przeprowadzenia rozgrywek jest:
  a) popularyzacja wymienionej dyscyplin sportowech w & 1 wśród dorosłych i młodziezy,
  b) rekrutacja utalentowanych zawodników do sportu wyczynowego.


  & 4

  Rozgrywki prowadzone są w systemie drużynowym.

  & 5

  W skład drużyny mogą achodzić :
  1 Pracownicy oraz członkowie rodzin tej samej firmy.
  2.Studenci tej samej uczelni.
  3.Uczniowie tej samej szkoły oraz ich rodzice lub nauczyciele.
  4.Pracownicy wykonujący ten sam zawód: np. nauczyciele, piekarze, itp...
  5.Pary rodzinne.
  6.Członkowie tej samej Spółdzielni Mieszkanowej, organizacji itp..
  7.Mieszkańcy tej samej gminy, wsi.

  & 6

  Ilośc drużyn z jednego zakładu, uczelni,szkoły jest niograniczona.

  & 7

  W skład drużyny może wchodzić nieoraniczona liczba zawodników.

  & 8

  Do meczu drużyna wstawia 2 zawodników plus rezerwowego.

  & 9

  W meczu drużyn "A" i "B" rozgrywane są 4 mecze:


  -w pierwszej rundzie grają:"A - "B"i "A2"-"B2"
  -w drugiej rundzie grają: "A1" - "B2" i "A2" - "B1"

  & 10

  Zawodnik rezerwowy może być wprowadzony za jednego ze swoich kolegów w II rundzie .

  & 11

  Mecze mogą zakończyć się wynikami : 4:0, 3:1, 2:2.

  & 12

  Za zwycięstwo drużyna otrzymuje - 3 pkt .
  Za remis drużyna otrzymuje - 1 pkt .
  Za przegraną drużyna otrzymuje - 0 pkt .
  Za oddanie meczu walkowerem traci : -2 pkt.

  & 13

  Zaleca się aby drużyny wystartowały w koszulkach tego samego koloru.

  & 14

  O miejscu w tabeli decyduje kolejność:
  a) większa liczba punktów,
  b) gdy drużyny mają taką samą liczbę pkt. - wyniki spotkań zainteresowanych drużyn w kolejności ( pkt, stosunek partii)

  & 15

  Drużyny zgłaszają swój udział w formie pisemnej, przed rozpoczęciem rozgrywek. w trakcie rozgrywek nie ma możliwości przechodzenia zawodników między drużynami.

  & 16

  Wpisowe do turnieju ustala organizator.

  & 17

  Sposób przeprowadzenia rozgrywek:
  Pierwsza edycja rozgrywek będzie eliminacją do podziału drużyn wg reprezentowanego poziomu na I,II,III ligę .Kazda z lig będzie składac się z 6-8 drużyn grających systemem każdy z każdym.

  & 18

  Z każdej ligi spada ostatni zespół z klasy niższej.Awans do ligi klasy wyższej uzyskuje zwycięzca ligi klasy wyższej.

  & 19

  Przedostatni zespół ligi wyższej z zespołem drugim klasy niższej rozgrywają mecz barażowy którego zwycięzca w następny cyklu rozgrywkowym gra w lidze wyższej a przegrywający w lidze niższej. Przy remisie w barażu, druzyny zachowują miejsca w ligach jakich grały w ostatnim cyklu rozgrywkowym.

  & 20

  Pozostałe sprawy sporne regulują regulaminy i postanowienia PZBIL orazorganizator rozgrywek.

  & 21

  W klubie obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów.

  & 22

 • ZGŁOSZENIE POWINNO ZAWIERAĆ:
 • imię nazwisko członków drużyny,
 • nazwę drużyny.
 • uprzywilejowany termin gier,
 • kontakt telefoniczny,e-maill
 • REGULAMIN NR.5/2017


  ZASADY REPEZENTOWANIA BARW KLUBU IKS NA MISTRZOSTWACH POLSKI AMATORÓW 2017

  & 1

  W barawch klubu IKS na M.P amatorow mogą wystąpic tylko zawodnicy którzy wystartowali w rozgrywkach ligowych lub Pucharu Klubu IKS 2017 i uzyskali awans do M.P amatorów w turniejach w innych kluBach

  & 2

  Zawodnicy wyjeżdżają na w/w zawody pokrywając pełne koszty uczestnictwa opłacając:
  1.Licencję klubu IKS
  2.Kartę prawa do gry,
  3.Wpisowe,
  4.Hotel, wyżywienie i koszty transportu

  & 3

  Klub wypłaca każdemu uczestnikowi nagrodę za osiągnięte na M.P wyniki sportowe.
  Za każdy wygrany pojedynek w grupie:

  Pierwszy - 0 zł

  Drugi - 100 zł

  Trzeci 100 zł

  Czwarty - 100 zł

  Piąty - 100 zł

  w 1/64 - 150 zł,

  1/32 - 200 zł,

  1/16 - 250 zł,

  1/8 - 300 zł,

  1/4 - 350 zł,

  1/2 - 400 zł

  Finał- 500 zł

  & 4

  Wypłata nagród nastąpi do trzech dni po zawodach .

  & 5

  Zawodnicy reprezentujący klub na M.P zobowiązani są wystąpić w koszulkach klubowech z emblematami i oznakowaniem klubu IKS. Jest warnkiem regulaminowej wypłaty nagrody

  & 6

  Przyjęcie ustaleń i zasad reprezentowania klubu wymaga akceptacji pisemnej zawodników i klubu.
  REGULAMIN NR.6/2017


  REGULAMIN I AMATORSKIEJ KLUBOWEJ LIGI BILARDOWEJ
  DOTYCZY ROZGRYWEK DO CZERWCA 2017

  & 1

  Liga rozgrywana jest w odmianę "8" bil systemem każdy z każdym do 10 wygranych partii.

  & 2

  W tegorocznej edycji, może wziąć udział 8 - 15 osób

  & 3

  W następnych rozgrywanych cyklach dwóch ostatnich zawodników spada do drugiej ligi a pierwszych dwóch zawodników z drugiej ligi awansuje do I ligi

  II liga rozgrywa mecze do 7 wygranych partii i mogą brać wszyscy zawodnicy którzy zgłoszą chęć uczestnictwa do 15 czerwca. II liga rozgrywana jest od 05 czerwca do 31 sierpnia 2017

  & 4

  Opłata od każdego z zawodników 10 zł od meczu z których 5 zł przechodzi dla klubu a pozostałe tworzy fundusz nagród dla najlepszych z I ligi.

  & 5

  Podział kwoty z puli nagród w I lidze

 • I m. - 40%

 • II m. - 30%

 • III m. - 20%

 • IV m. - 10%
 • & 6

  Uczestnicy rogrywek II ligowych nie biorą udziału w podziale nagród finanasowych

  & 7

  Pojedynki ligowe mogą być rozgrywane po uzgodnieniu z klubem , z wyłączeniem piątków, sobót i niedziel od 17 - 22

  & 8

  Zawodnicy sędziują pojedynki sami a w sprawie możliwości wątpliwych zagarań, mogących wywołać zagranie fałlowe , zawodnicy zapraszają sędziego (&9).

  & 9

  W rozgrywkach ligowych mogą uczestniczyć stali klienci klubu . O przyjęciu do rozgrywek decyduje sędzia główny rozgrywek ( osoba prowadząca klub).

  & 10

  Zgłoszenia prosimy kierować drogą e-mailową , osobiście lub telefonicznie.

  & 11

  Cykl rogrywek I ligowych : zima od 15 styczeń 2017 do 30 marzec 2017.
  wiosna od 10 kwietnia do 30 czerwca,
  lato od 1 lipca do 30 września ,
  jesień od 01 października do 30 listopada.

  & 12

  Termin zgłoszeń przed rozpoczęciem kazdej ligi na adres Email: bilardiks@op.pl
  lub tel.146276572


 • Bilard "8"

   
   
   
   
   
   
   
   
   


  1. Cel gry


  Ósemka jest grą deklarowaną, rozgrywaną przy użyciu bili białej (rozgrywającej) i 15 bil rozgrywanych, ponumerowanych od 1 do 15. Jeden z zawodników rozgrywa grupę bil z numerami od 1 do 7 (bile pełne), drugi grupę bil z numerami od 9 do 15 (bile z paskiem). Zawodnik, który zgodnie z niniejszymi przepisami wbije do łuz wszystkie bile swojej grupy, a następnie w oddzielnym deklarowanym uderzeniu prawidłowo umieści w łuzie bilę z numerem 8, wygrywa partię.


  2. Deklarowanie


  Jeśli z sytuacji na stole w sposób oczywisty wynika kolejne zagranie, deklaracja słowna nie musi być składana. Przeciwnik ma prawo prosić o zdeklarowanie bili i łuzy, jeśli ma jakiekolwiek wątpliwości. Uderzenia z wykorzystaniem odbicia od band i uderzenia kombinowane nie są uznawane za oczywiste. Rozgrywający musi wówczas zadeklarować zarówno bilę, jak i łuzę. Przy deklarowaniu uderzenia nie zgłasza się takich szczegółów, jak odbicie czy odbicia od band, liczba karamboli itp. Bile, które wpadną do łuz w uderzeniu z faulem, pozostają w nich, niezależnie od tego, czy należą do grupy rozgrywającego, czy też jego przeciwnika. Uderzenie otwierające nie jest uderzeniem deklarowanym. Zawodnik wykonujący uderzenie otwierające może kontynuować grę tylko wtedy, gdy wbije do łuzy przynajmniej jedną bilę kolorową.


  3. Ustawienie początkowe bil


  Bile ustawiane są w trójkąt i przy pomocy trójkąta do ustawiania bil w górnej części stołu, bila z numerem 8 znajduje się w środku trójkąta. Bilę wierzchołkową umieszcza się na punkcie głównym stołu. Podstawa trójkąta jest równoległa do bandy górnej. W jednym wierzchołku podstawy trójkąta ustawiana jest bila pełna, a w drugim bila z paskiem.


  4. Zawodnik otwierający


  Zawodnik wygrywający rozgrywkę o rozbicie decyduje o tym, kto wykona uderzenie otwierające. W meczach indywidualnych zawodnicy otwierają kolejne partie na zmianę.


  5. Faule przy skokach i uderzeniach typu "masse"


  Podczas obowiązywania zasady "faul tylko na białej", gdy mecz nie jest prowadzony przez sędziego, zawodnik musi być świadomy, że popełnia faul, gdy przy uderzeniu mającym spowodować skok bili rozgrywającej, jej ruch po łuku lub przy uderzeniu masse poruszy się inna bila kolorowa, niezależnie od tego, czy poruszona została ręką, kijem czy podpórką.


  6. Prawidłowe uderzenie otwierający


   (Definicja) By wykonać prawidłowe uderzenie otwierające, zawodnik otwierający musi, uderzając bilę białą sprzed linii bazy:
  • wbić do łuzy bilę kolorową albo
  • doprowadzić do bandy przynajmniej cztery bile kolorowe.
  Jeśli tego nie wykona, jest faul i zawodnik wchodzący może:
  • zaakceptować pozycję bil na stole i kontynuować grę albo
  • zażądać ponownego ustawienia bil i rozbić trójkąt lub nakazać ponowne wykonanie rozbicia swojemu przeciwnikowi.


  7. Biała opuszcza pole gry przy prawidłowym uderzeniu otwierającym


   Jeśli przy prawidłowym uderzeniu otwierającym biała opuszcza pole gry:
  • wszystkie bile kolorowe wbite do łuz pozostają w nich (wyjątek bila z numerem 8, patrz punkt 9),
  • jest to faul i
  • stół jest otwarty. Uwaga: Zawodnik wchodzący poprawia położenie białej na bazę, nie może wówczas grać bezpośrednio żadnej bili kolorowej znajdującej się przed linią bazy, chyba że biała najpierw przekroczy linię bazy, a następnie powróci na bazę, trafiając znajdującą się tam bilę.


  8. Bila kolorowa wyskakuje poza stół przy uderzeniu otwierającym


   Jeśli zawodnik otwierający wybije bilę kolorową poza stół podczas uderzenia otwierającego, jest to faul i przeciwnik może:
  • zaakceptować pozycję bil na stole i kontynuować grę lub
  • poprawić położenie białej na bazę i kontynuować grę.


  9. Bila z numerem 8 wpada do łuzy przy uderzeniu otwierającym


  Jeśli podczas uderzenia otwierającego bila z numerem 8 wpada do łuzy, zawodnik otwierający może zażądać ponownego ustawienia trójkąta lub ponownego ustawienia bili z numerem 8 na stole i samemu kontynuować grę. Jeśli podczas uderzenia otwierającego bila z numerem 8 wpada do łuzy i jednocześnie biała opuszcza pole gry, zawodnik wchodzący może zażądać ponownego ustawienia trójkąta lub ponownego ustawienia bili z numerem 8 na stole i grać po poprawieniu pozycji bili białej na bazę.


  10. Stół otwarty.


  (Definicja) Stół jest "otwarty", jeśli wybór grupy bil (pełne i z paskiem) nie został jeszcze dokonany. Dopóki stół jest otwarty, dozwolone jest wbijanie bili pełnej przez bilę z paskiem i odwrotnie. Uwaga: stół jest zawsze otwarty bezpośrednio po uderzeniu otwierającym. Gdy stół jest otwarty, dozwolone jest uderzanie bili pełnej, bili z paskiem lub bili z numerem 8 w celu wbicia zdeklarowanej bili pełnej lub bili z paskiem. Zawsze, gdy stół jest otwarty i pierwszy kontakt bili białej następuje z bilą z numerem 8, żadna bila pełna ani bila z paskiem nie może być zaliczona na konto zawodnika rozgrywającego. W takim przypadku rozgrywający kończy swoje podejście; wszystkie bile wbite pozostają w łuzach; zawodnik wchodzący do gry deklaruje dowolną bilę, mając wciąż otwarty stół. Przy otwartym stole wszystkie nieprawidłowo wbite bile pozostają w łuzach.


  11. Wybór grupy bil


  Wybór grupy bil nigdy nie zostaje określony przy uderzeniu otwierającym, niezależnie od tego, czy wbite są bile tylko jednej, czy obu grup. Stół jest zawsze otwarty bezpośrednio po uderzeniu otwierającym. Wybór grupy bil zostaje określony tylko wtedy, gdy zawodnik prawidłowo wbije zadeklarowaną bilę w osobnym uderzeniu po uderzeniu otwierającym


  12. Uderzenie prawidłowe


   (Definicja) Przy wszystkich uderzeniach (z wyjątkiem uderzenia otwierającego i gdy stół jest otwarty) rozgrywający musi najpierw trafić bilę swojej grupy i
  • wbić bilę kolorową albo
  • białą lub dowolną bilę kolorową doprowadzić do bandy. Uwaga: dozwolone jest uderzanie bili białej o bandę przed kontaktem z bilą rozgrywaną, zawsze jednak po zetknięciu białej z rozgrywaną albo bila kolorowa musi wpaść do łuzy albo bila biała lub kolorowa musi dojść do bandy. Gdy któryś z tych warunków nie zostanie spełniony, jest to faul.

  13. Gra bezpieczna

  Ze względów taktycznych rozgrywający może wybrać wbicie kolejnej bili lub zakończyć podejście przez zadeklarowanie gry bezpiecznej (gry na odstawną). Gra na odstawną traktowana jest jako uderzenie prawidłowe. Jeśli zawodnik chce zagrać uderzenie bezpieczne z jednoczesnym wbiciem bili, musi przed uderzeniem zadeklarować swojemu przeciwnikowi grę bezpieczną. Jeśli tego nie zrobi i wbije własną bilę, musi kontynuować grę. Wszystkie bile, wbite podczas zagrania bezpiecznego, pozostają w łuzach.

  14. Punktacja

  Zawodnik jest zobowiązany do kontynuowania podejścia tak długo, dopóki wbija prawidłowo zadeklarowane bile swojej grupy w prawidłowych uderzeniach. Po prawidłowym wbiciu wszystkich bil swojej grupy zawodnik może wbijać bilę z numerem 8.

  15. Kary za faule

  Po faulu przeciwnik może grać z pozycji "biała w ręce". Oznacza to możliwość poprawienia pozycji bili białej na całym stole (bez konieczności gry z bazy, z wyjątkiem faulu w uderzeniu otwierającym). Przepis ten zapobiega graniu celowych fauli, mogących przynieść straty przeciwnikowi. Grając z pozycji "biała w ręce" zawodnik może pozycjonować białą bilę za pomocą ręki lub dowolnej części kija bilardowego (z kapką włącznie), w razie potrzeby więcej niż raz. Jeśli biała jest już ustawiona w pozycji do gry, każde jej dotknięcie, które nie jest prawidłowym uderzeniem, traktowane jest jako faul.

  16. Uderzenia kombinowane

  Uderzenia kombinowane są dozwolone; jednakże bila z numerem 8 nie może być grana w uderzeniu kombinowanym jako pierwsza, z wyjątkiem przypadku gdy stół jest otwarty.

  17. Nieprawidłowo wbite bile

   Bila jest traktowana jako wbita nieprawidłowo wtedy, gdy:
  • bila zostanie wbita w uderzeniu, w którym popełniono faul albo
  • deklarowana bila nie zostanie wbita do deklarowanej łuzy albo
  • przed uderzeniem zadeklarowano grę na odstawną. Nieprawidłowo wbite bile pozostają w łuzach.

  18. Bile kolorowe wybite poza stół

  Jeśli bila kolorowa zostanie wybita poza stół, oznacza to faul i zakończenie podejścia danego zawodnika. Wybicie poza stół bili z numerem 8 oznacza przegranie partii. Wszystkie wybite ze stołu bile ustawiane są ponownie na linii powrotów, w kolejności numerów.

  19. Rozgrywanie bili z numerem "8"

  Kiedy rozgrywana jest bila z numerem 8, popełnienie faulu lub wbicie białej nie oznacza przegrania partii, jeśli bila z numerem 8 nie wpadnie do łuzy lub nie zostanie wybita poza stół. Zawodnik wchodzący gra z pozycji biała w ręce.

  20. Przegranie partii

   Zawodnik przegrywa partię, jeśli zajdzie jeden z niżej wymienionych przypadków:
  • Popełni faul w uderzeniu, w którym wbił bilę z numerem 8 (wyjątek: patrz wbicie bili z numerem 8 przy uderzeniu otwierającym).
  • Bilę z numerem 8 wbije w jednym uderzeniu z ostatnią bilą swojej grupy.
  • Bilę z numerem 8 wybije w dowolnym momencie poza stół.
  • Bilę z numerem 8 wbije do innej łuzy niż deklarowana.
  • Wbije bilę z numerem 8, zanim ta stanie się bilą rozgrywaną. Uwaga: Wszelkie zastrzeżenia muszą być zgłoszone przed następnym uderzeniem, inaczej uznane zostaną za niebyłe.


  21. Sytuacja patowa

   Jeśli po trzech kolejno po sobie następujących uderzeniach obu zawodników (razem po sześciu uderzeniach), żaden z zawodników nie podejmuje próby wygrania partii, (ocenia sędzia), ponieważ inne zagranie może prowadzić do przegrania partii, bile ustawia się ponownie w trójkąt i powtarza partię, przy czym rozbicia dokonuje zawodnik, który rozpoczynał przerwaną partię. Uwaga: Trzy kolejne faule nie oznaczają przegrania partii.

  Powrót do spisu treści regulaminu "8"
  Powrót na początek

  Billard "9"


  1. Cel gry


  Gra w dziewiątkę rozgrywka jest przy użyciu dziewięciu bil kolorowych, ponumerowanych od 1 do 9 i bili rozgrywającej (białej). Za każdym razem zawodnik musi uderzyć białą bilą w bilę, która ma aktualnie najniższy numer na stole. Bile nie muszą być jednak wbijane w kolejności swych numerów. Jeżeli w wyniku prawidłowego uderzenia zawodnik umieści bilę w łuzie, pozostaje on przy stole do czasu, aż nie trafi bilą do łuzy, popełni faul, bądź też wygra partię, umieszczając prawidłowym uderzeniem w łuzie bilę z numerem 9. Zawodnik wchodzący do gry musi uderzać w bilę białą przy ustawieniu bil, jakie zostawił zawodnik schodzący. Jeżeli zawodnik schodzący popełni faul, wówczas zawodnik wchodzący ma prawo poprawić położenie białej bili, umieszczając ją w dowolnym punkcie stołu. Zawodnicy nie muszą zgłaszać ani bili, ani łuzy. Mecz kończy się, gdy któryś z zawodników wygra określoną liczbę partii.


  2. Ustawienie bil


  Bile ustawiane są w romb. Bila z numerem 1 znajduje się na szczycie i ustawiana jest w punkcie głównym stołu. Bila z numerem 9 ustawiana jest w środku rombu, a pozostałe bile w dowolnej kolejności i tak, by się ze sobą stykały. Gra rozpoczyna się z pozycji biała bila w ręce z pola bazy.


  3. Dozwolone rozbicie


  Zasady dotyczące rozbicia są podobne do zasad dotyczących innych uderzeń, z wyjątkiem: zawodnik rozbijający, po uderzeniu bilą białą w bilę z numerem 1 musi : umieścić dowolną bilę w łuzie lub, spowodować, że conajmniej cztery bile kolorowe dotkną bandy; za faul uznawana jest sytuacja, gdy biała bila zostanie wbita do łuzy, wybita poza stół, bądź też nie zostaną spełnione inne warunki prawidłowego rozbicia. Wchodzący zawodnik rozpoczyna z pozycji biała bila w ręce i może ją umieścić w dowolnym punkcie stołu; za faul uznawana jest sytuacja, gdy zawodnik rozbijający wybije poza stół którąkolwiek bilę kolorową. Wchodzący zawodnik rozpoczyna z pozycji biała bila w ręce i może ją umieścić w dowolnym punkcie stołu. Bila kolorowa wybita poza stół nie jest ustawiana ponownie na stole. WYJĄTEK: Bila z numerem 9 po wybiciu poza pole gry jest ustawiana ponownie na stole.


  4. Kontynuacja gry


  Zawodnik, który wykonuje uderzenie bezpośrednio po prawidłowym rozbiciu, może wykonać tzw. wypchnięcie ("push out") (patrz pkt. 5). Jeżeli zawodnik w trakcie prawidłowego rozbicia wbije do łuzy jedną lub więcej bil, pozostaje on przy stole do czasu, aż nie uda mu się wbić bili do łuzy, popełni faul lub wygra partię. Jeżeli zawodnik nie wbije bili do łuzy albo popełni faul, prawo do gry przechodzi na drugiego z zawodników. Pozostaje on przy stole do czasu, aż nie uda mu się wbić bili do łuzy, popełni faul lub wygra partię. Partia kończy się z chwilą umieszczenia w łuzie przy pomocy dozwolonego uderzenia bili z numerem 9. Partia może być również przerwana z powodu poważnego naruszenia przez zawodnika któregoś z punktów regulaminu. Winny naruszenia przegrywa wówczas partię.


  5. Wypchnięcie ("push out")


  Zawodnik, który wykonuje uderzenie bezpośrednio po prawidłowym rozbiciu, może wykonać tzw. wypchnięcie ("push out") w celu ustawienia białej bili w pozycji bardziej korzystnej do kolejnego uderzenia. Podczas wypchnięcia bila biała nie musi dotknąć bili kolorowej lub bandy, ale pozostają w mocy inne przepisy dotyczące fauli. Zawodnik musi zgłosić zamiar wykonania wypchnięcia - w przeciwnym wypadku uderzenie uznawane jest za normalne. Bile wbite do łuzy podczas wypchnięcia nie są zaliczane i pozostają w łuzie, z wyjątkiem bili numer 9. Po prawidłowym wypchnięciu przeciwnik ma prawo wykonać uderzenia z zastanej pozycji, bądź też nakazać wykonanie uderzenia zawodnikowi, który wykonał wypchnięcie. Wypchnięcie nie jest uznawane za faul, jeżeli żaden z przepisów za wyjątkiem punktów 7 i 8 nie został naruszony. Nieprawidłowe wypchnięcie karane jest w sposób przewidziany dla określonego typu popełnionego faulu. Po nieprawidłowym rozbiciu (z faulem) nie wolno grać wypchnięcia.


  6. Faule


  Zawodnik popełniający faul traci prawo do kolejnego uderzenia, a bile wbite podczas uderzenia z faulem nie wracają na stół. Zawodnik wchodzący zagrywa z pozycji biała bila w ręce i może ją umieścić w dowolnym punkcie stołu. Jeżeli podczas jednego uderzenia zawodnik popełni kilka fauli, są one liczone jako jeden faul. WYJĄTEK: bila z numerem 9 ustawiana jest ponownie na stole.


  7. Niewłaściwa bila


  Jeżeli bila uderzy najpierw w bilę, która nie ma aktualnie najniższego numeru na stole, jest to faul.


  8. Dotknięcie bandy


  Jeżeli żadna z bil kolorowych nie została wbita do łuzy, a bila biała lub żadna z bil kolorowych po pierwszym karambolu z białą nie dotknęła bandy, jest to faul.


  9. Poprawienie pozycji białej bili


  Jeśli bila biała znajduje się w ręce, zawodnik może ją umieścić w dowolnym punkcie pola gry, ale tak, by nie dotykała żadnej bili kolorowej. Zawodnik może zmieniać pozycję biłej bili, aż do wykonania uderzenia.


  10. Wybicie białej bili poza stół


  Bila, która nie została wbita do łuzy, uznawana jest za wybitą poza stół, jeżeli zatrzyma się gdzie indziej niż na polu gry. Wybicie bili kolorowej poza stół jest faulem. Wybita bila kolorowa pozostaje poza grą, a gra jest kontynuowana. WYJĄTEK: bila z numerem 9 ustawiana jest ponownie na stole.


  11. Uderzenie nietypowe


  Jeżeli mecz nie jest prowadzony przez sędziego, uznawane jest za faul, gdy podczas uderzenia mającego skok bili białej, jej ruch po łuku lub uderzenia kijem trzymanym pionowo poruszy się bila nie rozgrywana, nad którą lub wokół której miała przejść bila biała, niezależnie od tego, czy bila ta poruszona była ręką, kijem, podpórką,itp.


  12. Trzy kolejne faule


  Jeżeli zawodnik popełni trzy kolejne faule w trzech kolejnych podejściach, nie wykonując pomiędzy nimi prawidłowego uderzenia, przegrywa on wówczas partię. Te trzy kolejne faule muszą się zdarzyć w trakcie jednej partii. Pomiędzy drugim a trzecim faulem należy udzielić zawodnikowi ostrzeżenia. Podejście zawodnika rozpoczyna się w chwili, gdy ma prawo wykonać uderzenie, a kończy się, gdy nie wbije prawidłowo do łuzy, popełni faul, wygra partię lub popełni faul między uderzeniami.


  13. Koniec gry


  Gra kończy się wraz z końcem prawidłowego uderzenia, w trakcie którego wbita została bila z nr 9, bądź też któryś z zawodników uznawany jest za przegranego z powodu poważnego naruszenia zasad gry.
  Powrót do spisu treści regulaminu "9"
  Powrót na początek

  Billard "14"

   
   
   
   
   
   
   
   
   


  1. Cel gry


   14-tka jest grą deklarowaną. Zawodnik musi zadeklarować bilę i łuzę. Za każdą zadeklarowaną i prawidłowo wbitą bilę zawodnik otrzymuje jeden punkt i gra dalej tak długo, dopóki:
  • nie wbije zadeklarowanej bili, lub
  • popełni faul. Zawodnik może wbijać 14 bil, ale zanim zagra 15 bilę (ostatnią pozostającą na stole), 14 wbitych bil zostaje ustawionych jak na początku gry, przy czym miejsce w wierzchołku trójkąta pozostaje wolne. Zawodnik próbuje wbić 15 bilę lub inną zadeklarowana w ten sposób, by przy tym rozbić trójkąt i móc kontynuować grę.


  2. Zawodnicy


  Dwaj.


  3. Bile używane do gry


  Standartowy komplet kolorowych bil ponumerowanych od 1 do 15, oraz bila biała.


  4. Ustawienie początkowe bil


  Ustawia się standartowy trójkąt, przy czym bila wierzchołkowa znajduje się na punkcie głównym stołu, bila z nr 1 w prawym, a bila nr 5 w lewym rogu w podstawie trójkąta. Pozostałe bile mogą być rozmieszczone dowolnie i muszą dotykać bil sąsiednich.


  5. Wartości bil


  Każda prawidłowo wbita bila oznacza przyznanie jednego punktu dla zawodnika.


  6. Uderzenie otwierające


   Zawodnik otwierający musi
  • zadeklarować bilę i łuzę i następnie wbić zadeklarowaną bilę do zadeklarowanej łuzy, albo
  • spowodować kontakt bili białej z bilą kolorową, a następnie z bandą oraz spowodować kontakt dwóch bil kolorowych z bandą.
   Jeżeli zawodnik nie zrealizuje jednego z tych dwóch warunków, wówczas narusza on wymogi zawodnika otwierającego. Za każde takie naruszenie zawodnik otrzymuje karę dwóch punktów ujemnych. Dodatkowo przeciwnik ma możliwość wyboru
  • zaakceptować pozycję bil na stole i przejąć grę, lub
  • nakazać ponowne ustawienie trójkąta i powtórzenie rozbicia przez tego samego zawodnika co poprzednio. Wyboru takiego może dokonywać tak długo, dopóki nie nastąpi prawidłowe otwarcie, bez naruszania warunków otwarcia, lub przeciwnik zaakceptuje pozycję bil zastaną na stole. Reguła kary za trzy kolejne faule nie ma zastosowania przy naruszaniu warunków otwarcia. Jeżeli jednak zawodnik, spełniając warunki uderzenia otwierającego, wbije białą bilę do łuzy, zaliczany jest mu faul i otrzymuje jeden punkt ujemny. Ten faul zaliczany jest do serii określonej w regule trzech kolejnych fauli. Przeciwnik otrzymuje prawo poprawienia pozycji białej z pola bazy, bile kolorowe pozostają na swoich miejscach.


  7. Przepisy gry


  • Prawidłowo wbita bila upoważnia zawodnika do pozostania przy stole i kontynuowania gry. Zawodnik może zagrywać dowolną bilę, musi jednak przed uderzeniem zadeklarować bilę i łuzę. Nie jest wymagane podawanie szczegółów takich jak liczba karamboli, kombinacje, zagrania od band, itp. (wszystko co jest dozwolone przepisami). Każda bila, wbita dodatkowo w prawidłowym uderzeniu jest zaliczana.
  • Przy wszystkich uderzeniach bila biała musi dotknąć bili kolorowej i następnie:
   • bila kolorowa musi wpaść do łuzy lub
   • bila biała lub kolorowa musi zostać doprowadzona do bandy. Jeżeli przynajmniej jeden z powyższych warunków nie zostanie spełniony, jest to faul. Kiedy bila kolorowa przed uderzeniem nie dotyka do bandy, ale znajduje się w odległości od bandy nie większej niż średnica bili, zawodnik może tylko dwa razy zagrać tę bilę w zagraniu bezpiecznym. Jeśli to wykona, w następnym podejściu tego zawodnika bila ta traktowana jest jak bila dotykająca do bandy. Mają tu zastosowanie ogólne zasady dotyczące bili dotykającej do bandy, jeśli zawodnik zdecyduje się grać tą bilę jako pierwszą. UWAGA:Jeśli zawodnik w swoim poprzednim podejściu, zanim zagra taką bilę, popełni faul, wówczas może wykonać tylko jedno zagranie bezpieczne na taką bilę. Musi on przy tym uważać, jeśli zdecyduje się grać taką bilę, by nie naruszyć reguł dotyczących bili dotykającej do bandy. Jeśli mu się to nie uda, oznacza to, że popełnił trzeci kolejny faul i nałożona będzie przewidziana w takim wypadku kara, dodatkowo oprócz odjęcia punktów za każdy faul. W następstwie ustawiany jest ponownie trójkąt z 15 bil i rozbicia dokonuje ukarany zawodnik, przy czym musi on wypełnić wszystkie wymogi prawidłowego uderzenia otwierającego.
  • Gdy zostanie 4 bila, gra zostaje zatrzymana z 15 bilą na stole; 14 wbitych bil ustawianych jest ponownie w trójkąt jak na początku, przy czym miejsce na punkcie głównym pozostaje wolne. Ten sam zawodnik kontynuuje grę, wbijając 15 bilę w ten sposób, że biała lub 15 bila bila rozbija bile leżące w trójkącie, umożliwiając dalszą grę. Zawodnik kontynuujący nie musi grać 15 bili, może zagrywać dowolną bilę. Jeżeli 15 bila wpadnie do łuzy razem z 14 bilą, sposób kontynuacji opisany jest w punkcie 7.6.
  • Zawodnik może zadeklarować grę bezpieczną. Gra bezpieczna jest dozwolona, jeśli mieści się w ramach niniejszych przepisów. Podejście zawodnika kończy się wraz z prawidłowo wykonanym podejściem bezpiecznym, a wbite w uderzeniu bezpiecznym bile nie są zaliczane. Każda bila wbita w uderzeniu bezpiecznym, jest ustawiana jest ponownie na stole.
  • Zawodnik nie może chwytać, dotykać ani inaczej przeszkadzać w ruchu bili, podążającej w kierunku trójkąta lub łuzy, nie może także tryzmać ręki w łuzie. Jeśli to zrobi popełnia faul umyślny i wówczas odejmuje mu się 1 punkt za faul oraz dodatkowo 15 punktów, razem 16 punktów. Zawodnik wchodzący do gry po umyślnym faulu, może:
   • zaakceptować położenie bil i grać, poprawiając położenie bili białej na bazę, lub
   • zażądać ponownego ustawienia trójkąta i nakazać przeciwnikowi wykonanie rozbicia, na tych samych warunkach, co rozbicie otwierające grę.
  • Jeśli 15 bila (pozostająca na stole) i/lub bila biała przeszkadzają w ponownym ustawieniu trójkąta, ustawienie bil przeprowadza się jak pokazano na poniższym diagramie. Pola zacienione oznaczają sytuacje, gdy takich przeszkód nie ma - obydwie bile pozostają na swoich miejscach.

   Bila biała
   15 bila
   Na polu trójkątaNie na polu trójkąta
   nie na punkcie bazy
   Na punkcie bazy
   Na polu trójkąta15 bila: punkt główny
   Biała bila: baza
   15 bila: punkt bazy
   Biała bila: pozostaje
   15 bila: punkt centr.
   Biała bila: pozostaje
   Wbita do łuzy15 bila: punkt główny
   Biała bila: baza
   15 bila: punkt główny
   Biała bila: pozostaje
   15 bila: punkt główny
   Biała bila: pozostaje
   Na bazie15 bila: pozostaje
   Biała bila: punkt bazy
     
   Nie na polu trójkąta
   Nie na bazie
   15 bila: pozostaje
   Biała bila: baza
     
   Na punkcie bazy15 bila: pozostaje
   Biała bila: punkt centr.
     


  • Jeśli zawodnik poprawia położenie białej bili na bazę (np. po wbiciu białej do łuzy przez przeciwnika) i wszystkie bile znajdują się na polu bazy, wówczas na życzenie zawodnika bila leżąca najbliżej linii bazy przestawiana jest na punkt główny stołu. Jeżeli dwie lub więcej bil leżą w tej samej odległości od linii bazy, zawodnik może wskazać, która bila ma być przestawiona na punkt główny.


  8. Nieprawidłowo wbite bile


  Wszystkie nieprawidłowo wbite bile ustawiane są ponownie na stole. Nie pociąga to za sobą żadnych kar.


  9. Bile kolorowe wybite poza stół


  Jest to faul. Wszystkie wybite poza stół bile są ustawiane na stole natychmiast po znieruchomieniu pozostałych bil.


  10. Bila biała opuszcza stół


  Zawodnik wchodzący do gry poprawia położenie białej bili na bazę, chyba, że mają zastosowanie przepisy punktów 7.2., 7.5., lub 12 i wówczas z nich wynika, jak postępować dalej.


  11. Kary za faule


  Za faul odejmowany jest 1 punkt. Wyjątki: cięższe kary za faul umyślny(pkt 7.5.) lub trzy kolejne faule (pkt 12). Zawodnik wchodzący do gry musi zaakceptować położenie białej bili, chyba, że biała jest wbita do łuzy, wybita poza stół, popłniony został faul umyślny lub nastąpiły trzy kolejne faule przeciwnika.


  12. Kary za trzy kolejne faule


  Jeśli zawodnik popełnia faul, odejmuje mu się 1 punkt (lub więcej, zależnie od wagi faulu) i na jego koncie odnotowywany jest faul. Zawodnik pozostaje z tym faulem do następnego podejścia, gdzie może ten faul wymazać za swego konta, gdy prawidłowo umieści w łuzie zadeklarowaną bilę lub spełni wymogi zagrania bezpiecznego. Jeśli żaden z tych warunków nie zostanie spełniony, zawodnik traci kolejny punkt i na jego koncie notowany jest drugi faul. Jeśli warunek prawidłowego wbicia bili lub prawidłowego zagrania bezpiecznego nie zostanie spełniony również w trzecim kolejnym podejściu, zawodnikowi odejmuje się dodatkowo 15 punktów karnych. Popełnienie trzeciego kolejnego faulu kasuje automatycznie poprzednie zapisy. Wszystkie bile ustawiane są ponownie w trójkąt i ukarany zawodnik musi wykonać uderzenie otwierające na tych samych warunkach, co rozbicie otwierające na początku gry. Należy tu podkreślić, że kara za trzy kolejne faule może być nałożona tylko za trzy faule popełnione w trzech kolejnych uderzeniach, a nie w trzech kolejnych podejściach. Przykład: zawodnik kończy podejście Nr 6 faulem, następnie w podejściu Nr 7 popełnia faul bezpośrednio po podejściu do stołu, w pierwszym uderzeniu (ma w tym momencie dwa faule), a w podejściu Nr 8 najpierw wbija prawidłowo bilę kolorową, a w drugim uderzeniu wbija do łuzy białą. Nie jest to seria trzech kolejnych fauli, mimo że popełnione zostały w trzech kolejnych podejściach. Ponieważ na początku podejścia Nr 8 została prawidłowo wbita bila kolorowa, dwa poprzednie faule zostały tym samym wykreślone. Oczywiście do podejścia Nr 9 zawodnik przystępuje z jednym faulem na koncie.

  13. Punktacja

  Odejmowanie punktów może spowodować ujemny stan punktów na koncie danego zawodnika. Stan ten może wynosić np. "minus 1", "minus 2", "minus 15" itd. Zawodnik może wygrać partię, podczas gdy jego przeciwnik ma na koncie tylko dwa faule. Wynik będzie brzmiał 150 do -2. Jeśli zawodnik podczas uderzenia nie wbija żadnej bili i popełnia faul, punkt karny odejmowany jest od stanu punktów, jaki miał przed uderzeniem. Jeśli zawodnik wbija bilę i popełnia przy tym faul, bila ta jest ustawiana ponownie na stole, nie jest zaliczana i punkt karny odejmuje się od stanu punktów, jaki miał przed uderzeniem

  14. Zakończenie gry

  Gra kończy się po uzyskaniu przez jednego z zawodników 100 punktów.

  Powrót do spisu treści regulaminu "14"
  Powrót na początek